Vårt mätrum

Image Starret

Starret profilprojektor

Profilprojektor med 20, 50, 100 ggr förstoring

Lämplig för att kontrollera axlar

Taylor Hobson

Taylor Hobson ytjämnhetsmätare

Möjligt att mäta ner till Ra 0.1

Gangkast

Gängkastmätare

Mätrigg för att kunna mäta kast i gängor.

Luftlagrad precisionsslipad släde. Upplösning 100nm.

TalyRond

Taylor Hobson TalyRond

Rundhetsmätare med upplösning av 100nm.

Tesa3D

TESA 3D Dual

Marknadens enda teach-in-mätmaskin.

Mitutoyo

Mitutoyo mätmikroskop

För att mäta där genomlysning ej är möjlig.